Saopštenje

01.03.2018

Tokom februara 2018. godine u Ustavnom sudu:

• održane su 17 veća za razmatranje
• održane su 4 plenarne sednice
• razmatrani/rešeni su 14 zahteva

Na veb stranici Suda su objavljene (15) Rešenja:

• Br. predmeta: KI 127/17
Podnosilac zahteva: Hetem Sejdia
Rešenje

• Br. predmeta: KI 123/17
Podnosilac zahteva: Hasim Eljami
Rešenje

• Br. predmeta: KI 102/17
Podnosilac zahteva: Meleq Ymeri
Rešenje

• Br. predmeta: KI 118/17
Podnosilac zahteva: Şani Kervan i drugi
Rešenje

• Br. predmeta: KI 26/17
Podnosilac zahteva: Raman Idrizi
Rešenje

• Br. predmeta: KI 135/17
Podnosilac zahteva: Borce Petroski
Rešenje

• Br. predmeta: KI 93/17
Podnosilac zahteva: Jeton Jerliu
Rešenje

• Br. predmeta: KI 88/17
Podnosilac zahteva: Slobodan Gavrić
Rešenje

• Br. predmeta: KI 86/17
Podnosilac zahteva: Agron Alaj
Rešenje

• Br. predmeta: KI 103/17
Podnosilac zahteva: Arsim Hazeri
Rešenje

• Br. predmeta: KI 152/17
Podnosilac zahteva: Shaqir Totaj
Rešenje

• Br. predmeta: KI 97/17, KI 99/17, KI 115/17, KI 121/17
Podnosilac zahteva: Mala Mala, Ali Salihu, Nurije Beka, Xhevat Xhinovci
Rešenje

• Br. predmeta: KI 75/17
Podnosilac zahteva: X
Rešenje

• Br. predmeta: KI 45/17
Podnosilac zahteva: Nexhat Krasniqi
Rešenje

• Br. predmeta: KI 82/17
Podnosilac zahteva: Korporata Energjetike e Kosovës KEK sh. a.
Rešenje