Saopštenje

02.05.2019

Tokom aprila 2019. godine, u Ustavnom sudu:

• održane su 4 plenarne sednice
• održane su 14 veća za razmatranje
• razmatrani/rešeni su 14 zahteva

Na veb stranici Suda objavljene su (2) Presude i (10) Rešenja:

• Br. predmeta: KI 158/18
Podnosilac zahteva: Ajet Ajeti
Rešenje

• Br. predmeta: KI 196/18
Podnosilac zahteva: Dardan Bunjaku
Rešenje

• Br. predmeta: KI 113/17
Podnosilac zahteva: X
Rešenje

• Br. predmeta: KI 31/18
Podnosilac zahteva: Opština Peć
Presuda

• Br. predmeta: KI 30/19
Podnosilac zahteva: Isni Kryeziu
Rešenje

• Br. predmeta: KI 13/18
Podnosilac zahteva: Miranda Qerimi
Rešenje

• Br. predmeta: KI 198/18
Podnosilac zahteva: Hasan Shala
Rešenje

• Br. predmeta: KI 87/18
Podnosilac zahteva: Osiguravajuća kompanija „IF Skadeforsikring“
Presuda

• Br. predmeta: KI 59/18
Podnosilac zahteva: Strahinja Spasić
Rešenje

• Br. predmeta: KI 78/18
Podnosilac zahteva: Pashk Malota
Rešenje

• Br. predmeta: KI 188/18
Podnosilac zahteva: Enver Kryeziu
Rešenje

• Br. predmeta: KI 138/18
Podnosilac zahteva: Gent Gjini
Rešenje