Reagovanje

19.05.2020

Ustavni sud sa zabrinutošću prati preteći javni diskurs koji poslednjih dana vode predsednik i vršilac dužnosti premijera, ali i drugi nosioci institucionalnih i političkih funkcija, koji na taj način što se međusobno optužuju za vršenje pritiska na Ustavni sud, pokušavaju da utiču, odnosno prejudiciraju donošenje odluke Ustavnog suda po pitanju predsednikovog dekreta o imenovanju mandatara za formiranje nove vlade.

Ustavni sud oštro osuđuje ovo mešanje u svoju institucionalnu nezavisnost, kao i pokušaj političkih i institucionalnih aktera da uključe Ustavni sud u svakodnevne političke rasprave.

Ustavni sud podjednako oštro osuđuje i glasine o pojedinim sudijama, kao osobama koje imaju individualna ovlašćenja, odnosno odgovornosti za donošenje odluke u ovom predmetu.

Ustavni sud podseća na to da on deluje kao celina, na osnovu ustavnih i zakonskih odredbi kojima je uređeno njegovo odlučivanje.

Ustavni sud uverava javnost da neće podleći takvim pritiscima i pretnjama i da mu nije potrebna politička ili javna zaštita ni od koga, zato što mu Ustav i zakon pružaju sve potrebne garancije za nezavisno i nepristrasno postupanje.

Naposletku, Ustavni sud poziva sve strane u postupku da se suzdrže od komentara i radnji koje imaju za cilj uticanje, odnosno prejudiciranje donošenja odluke Ustavnog suda, u ovom ili bilo kom drugom slučaju.