Predsednica Rama-Hajrizi primila novog ambasadora Švajcarske Konfederacije na Kosovu

07.12.2020

Predsednica Ustavnog suda Republike Kosovo, gđa Arta Rama-Hajrizi, primila je novog ambasadora Švajcarske Konfederacije na Kosovu, g. Thomasa Kollyja, koji je prisustvovao sastanku u pratnji zamenice ambasadora, gđe Pauline Menthonnex-Gacaferri.

Nakon što mu je poželela dobrodošlicu, predsednica Rama-Hajrizi je upoznala ambasadora Kollyja sa najnovijim dostignućima koje je zabeležilo Kosovo u oblasti ustavnog sudstva, kao i sa izazovima sa kojima se Ustavni sud suočavao u svom radu tokom ove godine, kada se imaju u vidu i okolnosti koje su nastupile kao posledica pandemije COVID-19.

Predsednica Rama-Hajrizi je istakla odlične odnose i stalnu podršku koju je švajcarska ambasada pružala Ustavnom sudu tokom godina, posebno u izgradnji profesionalnih kapaciteta pomoćnog osoblja, a koji su ostvareni kroz različite projekte i studijske posete Evropskom sudu za ljudska prava.

Ambasador Kolly je obećao da će Švajcarska i dalje ostati bezrezervni podržavalac jačanja vladavine prava i ekonomskog razvoja na Kosovu, naglašavajući da saradnja i podrška za Ustavni sud neće manjkati ni u budućnosti.