Predsednica Caka – Nimani primila ombudsmane Kosova, Albanije i Severne Makedonije

01.12.2021

Predsednica Ustavnog suda Republike Kosovo, gđa Gresa Caka – Nimani, primila je delegaciju koju su činili ombudsman Kosova, g. Naim Qelaj, ombudsman Albanije, gđa Erinda Ballanca, ombudsman Severne Makedonije, g. Naser Zyberi, i komesar Albanije za zaštitu od diskriminacije, g. Gajda.

Nakon što je upoznala goste o konsolidaciji sudske prakse Ustavnog suda Kosova u skladu sa međunarodnim standardima za zaštitu ljudskih prava, predsednica Caka – Nimani je istakla važnost stabilnosti sudske prakse sudova u deljenju pravde za građane, uz poštovanje načela pravne sigurnosti.

Tokom sastanka, sve strane su potvrdile plemenitu misiju koju ustavni sudovi i institucije ombudsmana imaju u garantovanju demokratskog funkcionisanja državnih mehanizama za zaštitu ljudskih prava, i tom prilikom razmenili međusobna iskustva u vezi sa ustavnim žalbama i problemima sa kojima se susreću građani različitih kategorija u njihovim zemljama.

Na sastanku je ocenjeno da su od posebnog značaja i reforma i jačanje državnog pravnog okvira koji se odnosi na ljudska prava, kao i kontinuirano informisanje građana u vezi sa njihovim zagarantovanim pravima i slobodama.