Predsednica Caka – Nimani primila ambasadorku Holandije na Kosovu, gđu Carin Lobbezoo

04.08.2021

Predsednica Ustavnog suda Republike Kosovo, gđa Gresa Caka – Nimani, primila je ambasadorku Holandije na Kosovu, gđu Carin Lobbezoo.

Trenutni izazovi u radu Suda i prioriteti u radu tokom trogodišnjeg mandata predsednice Caka – Nimani, bile su samo neke od tema o kojima se razgovaralo na zajedničkom sastanku.

Predsednica Caka – Nimani je u nastavku diskutovala i o stalnoj posvećenosti Suda unapređivanju i konsolidaciji svoje sudske prakse, kao i podizanju standarda suđenja i kvaliteta odluka.

Ambasadorka Lobbezoo je poželela uspeh predsednici Caka – Nimani u ispunjenju njenih dužnosti na čelu Ustavnog suda i naglasila da je jačanje vladavine prava na Kosovu i u interesu holandske vlade.