Predsednica Caka – Nimani je primila na sastanak ambasadorku Francuske na Kosovu, gđu. Marie-Christine Butel

09.11.2021

Predsednica Ustavnog suda Republike Kosovo, gđa. Gresa Caka – Nimani, je primila na sastanak ambasadorku Francuske na Kosovu, gđu. Marie-Christine Butel.

Dosadašnji rad Ustavnog suda, aktuelni izazovi u njegovom funkcionisanju i prioriteti u radu u narednoj godini bili su među temama o kojima se razgovaralo na zajedničkom sastanku.

Predsednica Caka-Nimani je dalje obavestila ambasadorku Butel o dobrim odnosima saradnje između Ustavnog suda i drugih sudova u regionu i šire, kao i o naporima Suda za članstvo u raznim međunarodnim organizacijama i inicijativama.

Ambasadorka Butel je ponovo potvrdila posvećenost francuske vlade da nastavi da podržava institucije Kosova u njihovim naporima da ojačaju vladavinu prava i postignu međunarodne standarde u oblasti ljudskih prava.