Predsednica Caka – Nimani dočekala je na sastanku šefa Kancelarije Saveta Evrope u Prištini, g. Frank Power

13.09.2021

Predsednica Ustavnog suda Republike Kosovo, gđa Gresa Caka – Nimani, dočekala je na sastanku šefa Kancelarije Saveta Evrope Prištini, g. Frank Power.

Na zajedničkom sastanku se između ostalog razgovaralo i o nastavku podrške koju je Kancelarija Saveta Evrope u Prištini pružala do sada Ustavnom sudu, posebno u stručnoj obuci za implementaciju Evropske konvencije o ljudskim pravima i približavanju sudske prakse Suda sa praksom Evropskog suda za ljudska prava.

Predsednica Caka – Nimani i g. Power su u nastavku razmenili svoja gledišta i u vezi ciljeva koji su od primarnog značaja za jačanje nezavisnog pravosuđa u zemlji, posebno naglašavajući značaj poboljšanja komunikacija sa javnošću i povećanje transparentnosti u radu.