Održana je ceremonija primopredaje funkcije predsednika Ustavnog suda

25.06.2021

Zvaničnom ceremonijom održanom u Ustavnom sudu Republike Kosovo, danas je svečano izvršena primopredaja funkcije predsednika Ustavnog suda Kosova između dosadašnje predsednice, gđe. Arte Rama – Hajrizi, i izabrane predsednice, gđe. Grese Caka – Nimani.

U svom pozdravnom govoru, gđa. Rama – Hajrizi je govorila o izazovima sa kojima su se suočavali i dostignućima Ustavnog suda tokom dva mandata na čelu ove institucije, prilikom čega se, pored sudija, zahvalila svim zaposlenima u Sudu na saradnji i neumornom radu, ističući da je „samo predanošću i zajedničkim radom Sud uspeo da savlada sve izazove, počev od prelaska sa mešovitog međunarodnog sastava na domaći, značajno poboljšavajući kvalitet pisanih odluka i obrazloženja, povećavajući integritet i poštovanje javnosti prema Sudu, i što je najvažnije, konsolidacija prvobitne uloge Suda, što je zaštita duha Ustava, ustavnog sistema i prava i sloboda svakog građanina Republike Kosovo“. Ona je dalje podsetila da „preko odluka koje smo doneli, ocenjeni smo kao jedan od najboljih sudova u regionu, i shodno tome, uspeli smo da ojačamo saradnju sa drugim sudovima, partnerstvo sa Venecijanskom komisijom, saradnju sa Savetom Evrope i na kraju, sa Evropskim sudom za ljudska prava“.

Na kraju, gđa. Rama-Hajrizi je izrazila uverenje da će pod rukovodstvom predsednice Caka-Nimani, Ustavni sud Kosova u budućnosti obeležiti nove uspehe i dalje konsolidovati svoju sudsku praksu u skladu sa evropskim standardima ustavne pravde.

Nakon svečanog prihvatanja funkcije, predsednica Caka-Nimani je podvukla značaj nezavisnosti Ustavnog suda i njegovu odlučujuću ulogu u održavanju ustavnog poretka i ustavnih vrednosti, balansiranju i podeli vlasti, unapređivanju vladavine zakona i demokratskog poretka, kao i zaštitu osnovnih prava i sloboda svih građana Republike Kosovo. Ona je takođe naglasila svoju čast i odgovornost da u saradnji sa svim sudijama Suda i pomoćnim osobljem doprinese konsolidaciji i daljem unapređenju ustavne pravde u Republici Kosovo. Govoreći u ime svih sudija i zvaničnika Suda, predsednica Caka-Nimani se zahvalila gđi. Rama-Hajrizi za posvećenost i neumoran rad tokom mandata sudije i predsednice Ustavnog suda u dva mandata, u podizanju standarda suđenja i kvaliteta odluka Ustavnog suda, kao i za njen izvanredan doprinos u zaštiti institucionalne nezavisnosti Suda.

Mandat predsednice Ustavnog suda Kosova, gđe. Gresa – Caka Nimani, je tri godine.