Održana javna rasprava o predmetu KI56/18

10.02.2020

U sudnici Ustavnog suda Republike Kosovo održana je javna rasprava, na kojoj se razmotrilo zahtev sa brojem predmeta KI56/18, koji je kao predmet ustavnog razmatranja imao pitanje “nemogućnosti podnosioca zahteva da svog pokojnog sina, koji je umro u Švedskoj, upiše u matičnu knjigu umrlih na Kosovu”.

Podnosilac zahteva, predstavnik Agencije za civilnu registraciju u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova, predstavnik Ministarstva spoljnih poslova, kao i predstavnik sektora za civilni status pri Direkciji za administraciju opštine Priština, prisustvovali su javnoj raspravi.

Nakon što su podnosilac zahteva i druge stranke uključene u slučaju iznele svoje glavne argumente, odgovorili su na nekoliko pitanja koje su postavile sudije Ustavnog suda u vezi sa predmetom. Sud je odredio rok od jedne nedelje da sve strane uključene u slučaj podnesu dodatna dokumenta i svoje konačne komentare na slučaj. Nakon isteka roka za podnošenje komentara i dodatnih dokumenata, Sud će odlučiti o meritumu predmeta, a strane uključene u ovom slučaju, kao i javnost biće blagovremeno obavešteni o tome.