Obaveštenje za medije

28.02.2010

Na poziv Ustavnog suda Republike Nemačke, od dana 1-6. marta 2010. godine, delegacija Ustavnog suda Republike Kosova, koju predsedava njen predsednik Prof. Dr. Enver Hasani boravice u zvanićnu posetu u cilju uspostavlanja kontakta i saradnje.
Po predviđenoj agendi, za delegaciju iz Kosova biće organizovan prijem u Nemačkom ustavnom sudu, gde će biti susret sa čelnicima tog suda i rasprava na produbljivanju saradnje između ustavnih sudova dveju zemlje.
Između ostalog, delegacija sa Kosova imaće susrete i posete najvišim apelacionim sudovima.
Osim posete Ustavnog suda Nemačke, delegacija Ustavnog suda Republike Kosova u trećem danu i to 3. marta sastaće se sa čelnicima Venecijanske Komisije sa sedištem u Strasburu.
Po međunarodnom sudiji Ustavnog suda Republike Kosova, Dr. Snežana Botušarova, bivsi sudija Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, a koja je deo delegacije, ovo će biti jedinstvena prilika za članove Ustavnog suda Kosova da izbliza prate zadnja dostignuća i najbolja iskustva iz rada ove dve institucije sa posebnom važnosću.