Obaveštenje za medije

24.02.2010

Ustavni sud Republike Kosovo saopštava da je tokom zasedanja održanih 18 i 19 februara, u svom punom sastavu odlučio u vezi sa zahtevima podnetim za pokretanje postupka pred Ustavnim sudom.
Podnesci registrovani pri Sekretarijatu Suda, kao: KI 06/09, KI 12/09, KI 13/09, KI 21/09, KI 23/09, KI 31/09, KI 68/09 i KI 71/09, odbijeni su zbog njihove nedopuštenosti, dok je podnesak KI 73/09 odbijen zbog neosnovanosti, i odbijen je i zahtev za izricanje privremene mere.
Izrada odluka o pomenutim podnescima kao i obaveštavanje stranaka obaviće se u skladu sa zakonskim rokovima predviđeno Zakonom o Ustavnom sudu i Poslovnika o radu Suda.