Obaveštenje za medije

05.10.2009

Hteli bismo da Vas obavestimo da će 6. oktobra 2009. godine Ustavni sud Kosova održati saslušanje na zahtev za preduzimanje privremenih mera u predmetu KI 11/09, Tomë Krasniqi protiv Radio Televizije Kosova i ostali.

Saslušanje će biti održano u sudnici Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini, sa početkom u 15:00 časova.

Ulazak javnosti i medija u sudnicu sprovešće se između 14:00 i 14:40 časova, po redosledu pojavljivanja u sudnici.

Obaveštavamo Vas da je prostor u sudnici ograničen i vrata sudnice biće zatvorena u 14:40 časova ili čim bude ispunjen kapacitet sudnice, koje god nastane pre. Imajući isto u vidu, pozivamo Vas da dođete pred sudnicu pre 14:00 časova.

Pristup sudnici biće pod kontrolom službenika Kosovske policije. Sva lica izuzev novinara sa odgovarajućim identifikacionim karticama biće podložna kontroli pre ulaska u sudnicu.

Za podrobnije informacije o gore pomenutom saslušanju, molimo vas kontaktirajte Kancelariju glavnog sekretara na broj + 381 38 220 104 ili na email adresu: [email protected].