Obaveštenje za medije

16.09.2016

Ustavni sud Republike Kosovo je u saradnji sa Vrhovnim sudom Republike Kosovo i uz podršku Nemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ), organizovao radionicu na temu: “Antikorupcija“, koja je održana u Solunu 7. i 8. septembra 2016. godine. 

Na radionici su uzeli učešće sudije i pravni savetnici oba suda, koji su, između ostalog, diskutovali i razmenili svoja mišljenja o mehanizmima i ulozi pravosuđa u borbi protiv korupcije, kao i o pravu na pravično i nepristrasno suđenje u slučajevima korupcije na osnovu prakse Ustavnog suda Kosova. 

Učesnici radionice su imali priliku da se bliže upoznaju i sa međunarodnim praksama i instrumentima za prevenciju i borbu protiv korupcije, a posebno sa zakonskim okvirom i sudskim mehanizmima za borbu protiv korupcije u Austriji.

Na ovu temu su se svojim prezentacijama predstavili prof. dr. Matthias Hartwig, predavač međunarodnog javnog prava i ustavnog prava na Univerzitetu u Hajdelbergu u Nemačkoj, i dr. Johannes Windisch, javni tužilac Javnog tužilaštva Austrije za borbu protiv privrednog kriminala i korupcije u Beču, koji su ujedno bili i moderatori radionice.