Obaveštenje za medije

30.05.2016

Uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu, predsednica Ustavnog suda Republike Kosovo gđa Arta Rama-Hajrizi, boravila je u višednevnoj zvaničnoj poseti američkoj prestonici, Vašingtonu. 

Predsednica je pozvana da učestvuje na 13. Međunarodnoj konferenciji Međunarodnog udruženja sudija, na temu: “Žene sudije i vladavina prava: Ocenjivanje prošlosti, u očekivanju budućnosti“, koja je ove godine održana od 26-29. maja 2016. godine u Vašingtonu. 

Tokom boravka u američkoj prestonici, pored susreta sa sudijama ustavnih i vrhovnih sudova mnogih zemalja sveta, predsednica Rama-Hajrizi je obavila posetu i Vrhovnom sudu SAD, kao i Apelacionom sudu Distrikta Kolumbija.   

Konferencija Međunarodnog udruženja sudija se organizuje svake druge godine u različitim zemljama sveta i okuplja najistaknutije sudije širom sveta radi razmene međusobnih iskustava u oblasti vladavine prava i zaštite ljudskih prava, kao i promovisanja pristupa žena sudovima.