Obaveštenje za medije

10.03.2016

Predsednica Ustavnog suda Republike Kosovo, gđa Arta Rama – Hajrizi, je u četvrtak, 10. marta 2016. godine, dočekala glavnog pravnog savetnika Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), g. Johna Simpkinsa.

Predsednica Rama-Hajrizi je prvo upoznala g. Simpkinsa u vezi sa organizacijom, sastavom i procesom rada Ustavnog suda i izrazila zahvalnost za pomoć koju je pružila misija USAD na Kosovu u izgradnji profesionalnih kapaciteta i infrastrukture od osnivanja Suda.

Ona je istakla neke od glavnih izazova sa kojima se još uvek suočava Ustavni sud u svom radu, prilikom čega je naglasila važnost dalje saradnje u zajedničkim projektima, posebno u oblasti obuka sudija i pravnih savetnika Suda, fokusirajući se na što bolje usvajanje sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava.

Diskutovalo se i o različitim aspektima postojećih odnosa između Ustavnog suda i drugih nivoa države, posebno pravosuđa, kao i mogućnosti koje imaju sudovi drugih nivoa da podnose zahteve ovom Sudu.

Glavni pravni savetnik USAID-a, g. John Simpkins, nakon što je čestitao predsednici Rama – Hajrizi na dosadašnjem radu institucije koju vodi, ponovio je nastavak podrške koju je USAID dao Ustavnom sudu do sada.