Obaveštenje za medije

26.10.2015

Predsednica Ustavnog suda Republike Kosovo, Arta Rama-Hajrizi, dočekala je ambasadora Italije u našoj zemlji, g. Andreasa Ferraresea, u ponedeljak, 26. oktobra 2015. godine.

Predsednica Rama-Hajrizi je na početku upoznala ambasadora Ferraresea sa organizacijom i funkcionisanjem Ustavnog suda, naglašavajući pažnju ove institucije za očuvanje nezavisnosti putem striktnog poštovanja ustavnih odredbi u odlučivanju.

Ona je ocenila, kao primarno važnu, komunikaciju sa Ustavnim sudovima zemalja sa dugogodišnjim ustavnim sudstvom, u funkciji daljeg napretka i sveobuhvatnih reformi u sistemu pravosuđa. 

Na sastanku je diskutovano i o mogućnostima saradnje i daljom razmenom iskustava o načinu funkcionisanja sudskih sistema dveju zemalja, sa posebnim fokusom na ulogu Ustavnih sudova kao glavnog organa za tumačenje Ustava. 

Ambasador Ferrarese je ocenio kao veoma važno dostignuća Ustavnog suda i izrazio posvećenost Italije za produbljivanjem saradnje sa svim institucijama Kosova u oblastima od obostranog interesa.