Obaveštenje za medije

02.10.2015

Delegacija Advokatske komore iz kantona Vaud–Švajcarska, na čelu sa predsednikom, g. Elie Elkaim, posetila je Ustavni sud Republike Kosovo, u petak, 2. oktobra 2015. godine.

Njih su dočekali zvaničnici Ustavnog suda predvođeni od sudije, mr sc. Bekim Sejdiu, koji je upoznao predsednika Elkaima i njegove kolege advokate sa nadležnostima  i dosadašnjim radom Suda, kao i sa sprovođenjem najboljih evropskih praksi i standarda u razmatranju predmeta.

Delegacija švajcarskih advokata je izrazila interesovanje za detaljnim informacijama i problematikom građanskih žalbi na rad pravosudnih organa i ostalih javnih vlasti, kao i sa nivoom njihovog predstavljanja pred Ustavnim sudom.

Obe strane su naglasile važnost pružanja pravnih saveta građanima dveju zemalja radi efektivnijeg poštovanja i korišćenja žalbenih instanci u okviru sudskog sistema.