Obaveštenje za medije

10.04.2015

Shodno članu 115. stavu 2. Ustava Republike Kosovo, Ustavni sud Kosova je objavio Godišnji izveštaj za 2014. godinu.

Godišnji izveštaj za 2014. godinu je usvojen na administrativnom zasedanju Ustavnog suda, održanom 16. marta 2015. godine.

Izveštaj možete naći na službenom internet portalu Ustavnog suda: www.gjk-ks.org