Obaveštenje za medije

11.03.2015

Na poziv Saveta Evrope, u sredu 11. marta 2015. god., predsednik Ustavnog suda Republike Kosovo prof. dr Enver Hasani je otputovao u radnu posetu Zagrebu. 

Predsednik Hasani je pozvan da učestvuje na regionalnoj konferenciji na temu: “Efektivno korišćenje lokalnih sredstva u unutrašnjim pravnim postupcima i subsidijarna uloga Evropskog suda za ljudska prava“, koja će se održati 12. i 13. marta 2015. god., u glavnom gradu Hrvatske.

Konferenciju koju organizuje Generalna direkcija za ljudska prava i vladavinu zakona Saveta Evrope u saradnji sa Pravim fakultetom Univerziteta u Zagrebu, će učestvovati predstavnici Saveta Evrope, Evropskog suda za ljudska prava, akademici, sudije, advokati i naučni istraživači iz svih zemalja regiona.