Obaveštenje za medije

09.03.2015

Predsednik Ustavnog suda Republike Kosovo prof. dr Enver Hasani primio je delegaciju Državnog saveta Francuske, predvođenu od strane predsednika Odseka za studije i izveštaje, gđe Maryvonne de Saint Pulgent, u ponedeljak, 9. marta 2015. god.

Tokom sastanka predsednik je informisao gđu De Saint Pulgent i francusku delegaciju o radu Ustavnog suda, kao i odnosima ove institucije sa drugim srodnim institucijama u regionu i šire. 

On je istakao dobre bilateralne odnose, posebno sa francuskim Ustavnim savetom zahvaljujući istovremeno francuskoj državi za doprinos dat Ustavnom sudu Kosova i jačanju vladavine prava na Kosovu.

Gđa De Saint Pulgent je pozitivno ocenila profesionalizam Ustavnog suda Kosova i naglasila da je nezavisnost sudstva neophodna kao preduslov za dalji razvoj pravne države i demokratije. 

Obe strane su izrazile volju za nastavkom saradnje u svim oblastima koje su od zajedničkog interesa.