Obaveštenje za medije

19.09.2014

Na poziv Ustavnog suda Republike Makedonije, delegacija Ustavnog suda Republike Kosovo, na čelu sa predsednikom Suda, prof. dr. Enver Hasani, boravi danas u zvaničnoj poseti Skoplju.

Delegacija Ustavnog suda Kosova je pozvana da učestvuje na međunarodnoj konferenciji na temu: “Savremeni izazovi ustavnog sudstva: 1. Načelo podele vlasti i njegova zaštita od strane Ustavnog suda i 2. Ocena ustavnosti podzakonskih akata“, koja se organizuje od strane Ustavnog suda Makedonije.

Konferencija je organizovana povodom obeležavanja 50. godišnjice ustavnog sudstva Republike Makedonije.