Obaveštenje za medije

06.07.2014

Predsednik Ustavnog suda Republike Kosovo, Prof. dr Enver Hasani, otputovao je danas za Strazbur, Francuska, gde je pozvan da učestvuje na Međunarodnoj konferenciji sa temom: „Najbolje prakse individualnih žalbi ustavnih sudova Evrope“.

Svrha ove konferencije, koja će se održati u ponedeljak, 7. jula 2014, je da pruži priliku za diskusije o najboljim praksama država članica EU u rešavanju individualnih žalbi ustavnog sudstva.

Konferencija je organizovana od strane Generalnog direktorata za ljudska prava i vladavinu prava Saveta Evrope.