Obaveštenje za medije

19.03.2014

Na poziv univerziteta u Gracu, Predsednik Ustavnog suda Republike Kosovo, prof. dr Enver Hasani, je otputovao za Grac, Austrija, da učestvuje na Konferenciji sa temom: “Kosovo kao članica međunarodne zajednice – ulazak u međunarodne organizacije”.
 
Na Konferenciji organizovanoj od strane Pravnog Fakulteta Univerziteta u Gracu, koja će se održati 20 i 21 marta 2014. god., predsednik Hasani će održati predavanje na temu: “Strukturni efekti članstva u Savetu Evrope na Ustavnom sudu Kosova”. 

Predsednik Hasani je izabran da predsedava jednom od sednica ove Konferencije, gde su panelisti međunarodno priznati stručnjaci iz oblasti prava i međunarodnih odnosa.