Obaveštenje za medije

07.03.2014

U ponedeljak, 10. marta 2014. god., u Ustavnom sudu Republike Kosovo će biti održana javna rasprava na kojoj će biti razmotren zahtev KI187/13, koji ima za predmet razmatranje: “Ocena ustavnosti neizvršenja presude Žalbenog veća Vrhovnog suda za Kosovsku agenciju za imovinu GSK-KPA-A-001/12, od 8. maja 2012. god., i odluke Komisije za imovinske zahteve Kosova, br. KPCC/D/A/114/2011 od 22. juna 2011. god. ”.

Da prisustvuju ovoj javnoj raspravi pozvani su podnosilac zahteva, kao i službeni predstavnici Kosovske Agencije za Imovinu (KAI).

Javna rasprava počinje u 10:00 časova. Vrata sudnice za prijem zainteresovanih građana i medija će biti otvorena od 09:30 časova.