Obaveštenje za medije

17.01.2014

U Ustavnom sudu Republike Kosovo, u subotu, 18. januara 2014. god., održaće predavanje prof. dr Mark Tushnet, međunarodno poznati profesor prava sa Harvardskog univerziteta, Sjedinjene Američke Države. 

Profesor Tushnet održaće predavanje na temu: “Slabi sudovi u zamenu za jaka prava: Pogled na predlog za prelazne pravne režime, zasnovanim na jakim režimima ustavnih ljudskih prava – slučaj Kosova”.

Predavanje će se održati u sudnici Ustavnog suda  i počinje u 10:00 časova.