Obaveštenje za medije

03.09.2013

Dana 2. septembra 2013. god., Ustavni sud Republike Kosovo je odlučio po slučaju KO118/13 u vezi sa zahtevom za ocenu ustavnosti Zakona, br. 04/L-201, o izmenama i dopunama Zakona, br. 04/L-165, o budžetu Republike Kosovo za 2013. godinu.

Zahtev je podnela Sudu gđa Albana Fetoshi sa 12 drugih poslanika Skupštine Republike Kosovo dana 1. avgusta 2013. godine.

Ustavni sud je jednoglasno odlučio da proglasi zahtev neprihvatljivim.

Odluka Suda će biti blagovremeno dostavljena strankama, postavljena na veb stranici Suda i objavljena u Službenom listu Republike Kosovo.