Obaveštenje za medije

11.06.2013

Ustavni sud Republike Kosovo u saradnji sa Nemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ), organizuje radni seminar na temu: “Ocena odluka Vrhovnog suda”, u sredu, 12. juna 2013. god. 

Seminar ima za cilj razmenu iskustava između sudija Ustavnog suda i sudija Vrhovnog suda Republike Kosovo u oceni odluka donetih od strane redovnog pravosuđa, ustavnih žalbi kao i u primeni evropskih standarda za ljudska prava.

Moderatori i istovremeno predavači na ovom seminaru će biti sudija Ustavnog suda Republike Kosovo, g. Almiro Rodrigues, kao i poznati profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Hamburgu, u Nemačkoj, prof. dr Ulrich Karpen.

Seminar će biti održan u hotelu “Sirius” u Prištini, sa početkom od 09:00 časova.