Obaveštenje za medije

05.06.2013

Delegacija Ustavnog suda Republike Kosovo, predvođena predsednikom, prof. dr Enverom Hasanijem, otputovala je danas u službenu posetu u Rim, na poziv Ustavnog suda Republike Italije.

Cilj ove posete je razmena uzajamnih iskustava u zaštiti ustavnosti, u razmatranju ustavnih podnesaka, kao i dalje produbljivanje dobrih odnosa saradnje koja postoji između dva srodna suda.

U okviru ove posete će se održati i zajednički seminar sudija dva ustavna suda, prilikom čega će predsednik Ustavnog suda Kosova, prof. dr Enver Hasani, održati govor na temu: “Primer Kosova u oceni ustavnosti”.

Predavači na ovom seminaru će biti i Zamenik predsednika Ustavnog suda Kosova, prof. dr Ivan Čukalović, kao i međunarodni sudija Ustavnog suda Kosova, prof. dr Snezhana Botusharova.

Tokom višednevnog boravka u Italiji, pored sastanaka sa sudijama i predsednikom Ustavnog suda ove zemlje, prof. Francom Gallom, sa predsednikom Vrhovnog suda Italije, dr Giorgiom Santacrocem, delegaciji Ustavnog suda Kosova i predsedniku Hasani je takođe rezervisana službena audijencija u parlamentu Italije.
 
Poseta je omogućena uz pomoć Nemačke agencije za međunarodnu saradnju (GIZ).