Obaveštenje za medije

18.04.2013

Ustavni sud Republike Kosovo je danas objavio na svojoj službenoj veb stranici presudu u slučaju KO131/12, koji je za predmet razmatranja imao ocenu ustavnosti članova 18, 19, 41. i 60. Zakona o zdravstvu, br. 04/L-125, usvojenog od strane Skupštine Kosova dana 13. decembra 2012. god.

Na službenoj veb stranici Ustavnog suda danas je objavljena i presuda u slučaju KO97/12, koji je za predmet razmatranja imao ocenu ustavnosti članova 90, 95 (1.6), 110, 111. i 116. Zakona o bankama, mikrofinansijskim institucijama i nebankarskim finansijskim institucijama, br. 04/L-093, usvojen od strane Skupštine Kosova dana 12. aprila 2012. god.

Ceo tekst presuda je dostavljen stranama i biće objavljen u Službenom listu.