Obaveštenje za medije

15.10.2012

U utorak, 16. oktobra 2012. god., predsednik Ustavnog suda Republike Kosovo, prof. dr Enver Hasani, će primiti u službenu posetu sudiju Ustavnog suda Hrvatske, mr sc. Matu Arlovića.

Sastanak će se održati u kancelariji predsednika Ustavnog suda Kosova, sa početkom u  11:00 časova.

Sudija Arlović će boraviti na Kosovu u svojstvu predstavnika Ustavnog suda Hrvatske na ceremoniji treće sudske godine Ustavnog suda Kosova.