Obaveštenje za medije

14.11.2011

Predsednik Ustavnog suda Republike Kosovo, prof. dr Enver Hasani će 15. i 16. novembra 2011. god. boraviti u Hagu u Holandiji, gde će učestvovati na godišnjoj konferenciji Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY) pod nazivom – „Global Legacy Conference“ (Konferencija o globalnom nasleđu).

Ovo je druga po redu konferencija koju organizuje Haški Tribunal i koja na jednom mestu sakuplja državnike, sudije i akademike svetskog renomea kako bi diskutovali o uticaju koji ovaj sud ima na međunarodno humanitarno pravo kao i unapređenje ljudskih prava.

Predsednik Hasani na ovoj konferenciji učestvuje na poziv predsednik Haškog Tribunala, g. Patrika Robinsona.