Obaveštenje za medije

06.10.2011

Dana 29. i 30. septembra 2011. god. grupa od 12 pravnih savetnika i službenika za pravna istraživanja Ustavnog suda Republike Kosovo učestvovala je na seminaru organizovanom od strane Programa USAID-a za delotvornu vladavinu prava. 

Seminar, organizovan u hotelu „Nora“ u Klini, imao je za cilj da pruži dalju obuku za pravne savetnike i službenike za pravna istraživanja koji direktno podržavaju rad sudija Ustavnog suda Kosova. Program USAID-a za delotvornu vladavinu prava je pripremio ovaj seminar sa ciljem da poboljša veštine učesnika u oblastima identifikovanja i analiziranja pravnih pitanja, kao i u pravnom istraživanju i pisanju.

Interaktivne sednice seminara je omogućio viši sudija Stephen Swanson, Viši savetnik za sudsku obuku pri Programu USAID-a.