Obaveštenje za medije

20.09.2011

Tokom zasedanja održanog 20. septembra 2011. god, Ustavni sud Republike Kosovo je većao i glasao o slučaju KO 98/11 „Zahtev Vlade Republike Kosovo u odnosu na imunitet poslanika Skupštine Republike Kosovo, predsednika Republike Kosovo i članova Vlade Republike Kosovo“.

U ovom slučaju, Vlada je podnela zahtev koji se je sastojao od tri različita pitanja u odnosu na imunitet različitih državnih organa, odnosno poslanika Skupštine, predsednika Republike i članova Vlade. Vlada smatra da postoji potreba za tumačenjem i razjašnjenjem pitanja imuniteta zato što ovo pitanje ima direktan uticaj na demokratsko funkcionisanje institucija Republike Kosovo u saglasnosti sa Ustavom.

Ustavni sud, kao konačni autoritet za tumačenje Ustava, je odlučio da:

I. Je zahtev prihvatljiv;

II. U saglasnosti sa članom 75. stavom 1, članom 89. i članom 98. Ustava, poslanici Skupštine, predsednik Republike i članovi Vlade uživaju funkcionalni imunitet za postupke ili odluke donete tokom obavljanja svojih odnosnih funkcija. Dakle, poslanici Skupštine, predsednik Republike i članovi Vlade su izuzeti od odgovornosti u sudskim postupcima bilo kakve prirode za izneta mišljenja, način glasanja ili odluke donete tokom obavljanja svoje funkcije. Ova vrsta imuniteta je neograničenog trajanja.

A. Vezano sa imunitetom poslanika Skupštine

III. Postupajući izvan okvira svojih funkcija:

1. Poslanici Skupštine nisu imuni od krivičnog gonjenja za postupke i odluke donete izvan opsega obavljanja njihove funkcije. Ovo se odnosi na krivično gonjenje za krivična dela koja su navodno izvršena pre početka njihovog mandata poslanika, kao i tokom njihovog poslaničkog mandata;

2. Poslanici Skupštine nisu imuni od građanskih tužbi za postupke i odluke donete izvan opsega obavljanja njihove funkcije;

3. Poslanici Skupštine ne mogu biti razrešeni funkcije, osim za razloge propisane u članu 70. Ustava.

IV. Hapšenje ili pritvaranje poslanika:

1. Poslanik, tokom obavljanja njegove poslaničke funkcije, odnosno tokom plenarnih sastanaka Skupštine i/ili sastanaka skupštinskih odbora, može biti uhapšen ili pritvoren nakon odluke Skupštine.

2. Poslanik, kada ne obavlja njegovu poslaničku funkciju, odnosno, kada nema plenarnih sastanaka Skupštine ili sastanaka skupštinskih odbora, može biti uhapšen ili pritvoren bez odluke Skupštine.

3. Poslanik, ukoliko se zatekne na delu prilikom izvršavanja teškog krivičnog dela (in flagrante) za koje je propisana kazna zatvorom od pet ili više godina, može biti uhapšen ili pritvoren bez odluke Skupštine.

4. Poslanik može biti uhapšen ili pritvoren kada njegov/njen mandat prestane, u slučajevima kada je pravosnažnom odlukom suda kažnjen za krivično delo koje je kažnjivo zatvorom sa jednom ili više godina.

V. „Dok obavlja svoju funkciju“ znači rad Skupštine tokom plenarnih sastanaka i sastanaka skupštinskih odbora.

VI. Svaki organ/institucija krivičnog gonjenja koja se bavi gonjenjem učinioca krivičnih dela, kao što je propisano u članu 109. Ustava, i koja deluje u okviru nadležnosti predviđenih zakonom primenjivim u Republici Kosovo, ima pravo da od Skupštine zatraži oduzimanje imuniteta poslanika. Ovaj organ/institucija ima pravo da bez odluke Skupštine uhapsi ili pritvori poslanika kada isti ne obavlja svoju funkciju, odnosno kada nema plenarnih sastanaka Skupštine ili sastanaka skupštinskih odbora.

B. Vezano sa imunitetom predsednika Republike

VII. Postupajući izvan okvira svoje odnosne funkcije:

1. Predsednik ne uživa imunitet od krivičnog gonjenja za postupke i odluke donete izvan opsega obavljanja njegove/njene funkcije. Protiv predsednika se za teško krivično delo može pokrenuti i nastaviti krivično gonjenje.

2. Predsednik ne uživa imunitet od pokretanja građanskih tužbi za postupke i odluke donete izvan obavljanja njegove/njene funkcije.

3. Predsednik može biti razrešen dužnosti u saglasnosti sa članom 91. Ustava.

4. Predsednik ne može biti uhapšen ili pritvoren tokom njegovog/njenog mandata zbog prirode funkcije predsednika, pošto je za obavljanje te funkcije potrebno da on/ona bude stalno dostupan.

C. Vezano sa imunitetom članova Vlade

VII. Članovi Vlade nemaju nikakve posebne garancije za njihove postupke i odluke donete izvan opsega obavljanja njihove funkcije.“

Celokupni tekst presude će biti dostavljen stranama i objavljen u Službenom listu u dogledno vreme.