Obaveštenje za medije

30.06.2011

Obaveštavamo vas da, shodno članu 115. stavu 2. Ustava Republike Kosovo, Ustavni sud ima čast da objavi drugi Godišnji izveštaj za 2010. godinu.

Godišnji izveštaj za 2010. godinu usvojen je na administrativnom zasedanju Ustavnog suda Republike Kosovo, održanom 11. maja 2011. god.

Izveštaj možete naći na internet portalu Ustavnog suda Republike Kosovo: www.gjk-ks.org.