Obaveštenje za medije

10.05.2011

Delegacija Ustavnog suda Republike Kosovo, koju je predvodio predsednik Suda, prof. dr Enver Hasani, je tokom prošlog meseca realizovala višednevnu službenu posetu Republici Bugarskoj.

Osim posete Ustavnom sudu Republike Bugarske, delegacija Ustavnog suda Kosova je realizovala mnogobrojne posete i sastanke u sudskim institucijama zemlje domaćina.

Razmena iskustava i proširenje saradnje između sudskih sistema Bugarske i Kosova se smatraju veoma važnim za rad i razvoj Ustavnog suda Republike Kosovo.