Obaveštenje za medije

24.01.2011
Delegacija Ustavnog suda Republike Kosovo, na čelu sa predsednikom Suda, prof. dr. Enver Hasani, putuje danas u službenu posetu Švedskoj.
Delegacija Ustavnog suda će boraviti u Kraljevini Švedskoj od 25. do 27. januara i imaće mnogo poseta i sastanaka u sudskim institucijama zemlje domaćina.
Razmena iskustava i proširenje saradnje između pravosudnih sistema Švedske i Kosova se smatra veoma vrednim za rad i razvoj Ustavnog suda Kosova.