Obaveštenje za medije

27.12.2010
Obaveštavamo Vas da će u utorak 28. decembra 2010. god. počevši od 11:00 časova predsednik Ustavnog suda prof. dr Enver Hasani povodom kraja godine održati konferenciju za štampu o radu Ustavnog suda tokom 2010. godine.
Konferencija za štampu će se održati u sali biblioteke Ustavnog suda u ulici Perandori Justinian, b.b. u Prištini.
Svi mediji su dobrodošli u ovoj konferenciji i u prijem nakon toga.