Obaveštenje za medije

22.11.2010
Obaveštavamo vas da će Ustavni sud Republike Kosovo zajedno sa Projektom GTZ-a za pravnu reformu i u saradnji sa Univerzitetom Justus Liebig Giessen, održati konferenciju na temu “Ustavna pravda u internacionalizovanim upravnim strukturama, na Kosovu i šire – izazovi i poređenja”.
Konferencija će se održati u “Hotelu Grand” u Prištini i trajaće dva dana – 25. i 26. novembra 2010.godine, sa početkom u 09:00 časova.
Na ovoj konferenciji osim visokih zvaničnika sudskog sistema Republike Kosovo i međunarodnih stručnjaka, učestvovati i predsednik Ustavnog suda Mađarske, prof. Peter Paczolay i predsednik Ustavnog suda Republike Albanije, g. Bashkim Dedja.
Svi mediji su dobrodošli da učestvuju na ovoj konferenciji.