Obaveštenje za medije

29.09.2010
Delegacija Ustavnog suda Republike Kosovo, kojom predvodi predsednik Suda, prof. dr. Enver Hasani, danas putuje u 4 dnevnu sluzbenu posetu Portugaliji.
Cilj posete je proučavanje iskustava Ustavnog Suda Portugalije i sticanje iskustava za Ustavni sud Kosova.
Tokom posete, predsednik Ustavnog suda, prof. Dr. Enver Hasani, ce se sastati sa predsednikom Ustavnog suda Portugalije, g. Rui Manuel Gens de Moura Ramos.