Obaveštenje za medije

05.05.2010
Od 5 do 8 maja 2010 delegacija Ustavnog suda Republike Turske, na čelu sa Predsednikom suda g. Hasim Kilić i 3 sudije će biti u službenoj poseti Ustavnom sudu Republike Kosovo.
U četvrtak, 6 maja, u 10.00 časova, Predsednik Ustavnog suda Kosova, Prof. Dr. Enver Hasani, sa ostalim članovima Suda će organizovati poseban prijem za delegaciju iz Turske.
Nakon bilateralnog sastanka na kojem će se istaći razmena iskustava i aktualni izazovi ustavnog sudstva u obe zemlje, u 10.30 će se održati svečano otvaranje sudnice Ustavnog suda Kosova, projekat koji je finansijski podržao Ustavni sud Turske.
Svečano otvaranje će obaviti predsednici oba Suda, Prof. Dr. Enver Hasani i g. Hasim Kilić.
Na svečanom otvaranju sudnice, osim članova oba suda, će učestvovati i Ministar pravosuña Kosova, Prof. Dr. Haki Demoli, Predsednik Vrhovnog suda Kosova, g. Fejzulah Hasani, Javni tužilac Kosova, g. Ismet Kabaši, Predsednik Sudskog saveta Kosova, g. Enver Peci i ostale zvanice za ovaj dogañaj.
Po završetku zvanične ceremonije svečanog otvaranja sudnice, u 11.00 časova će se održati konferencija za medije i mali prijem za prisutne.