Obaveštenje za medije

04.05.2010

Ustavni sud Republike Kosovo saopštava da je tokom razmatranja, u punom sastavu 28, 29 i 30 aprila 2010, doneo odluke o zahtevima predatim na razmatranje Ustavnom sudu.
Sledstveno, sledeći podnesci, zavedeni pri Sekretarijatu suda, inter alia se odbijaju kao nedopustivi:
1. KI 01/09 – Ismet Bajrami protiv Novo preduzeće „Ferronikeli“ d.o.o.;
2. KI 03/09 – Nedžmedin Lumnica protiv Opštinskog suda iz Prištine i Odeljenja za imovinu i finansije Opštine Prištine;
3. KI 20/09 – Petrit Morina protiv Rešenja Okružnog suda iz Peći P. br. 236/02 i Rešenja Vrhovnog suda Republike Kosovo AP. br. 495/03;
4. KI 28/09 – Iljaz Čerkinaj protiv Ministarstva trgovine i industrije;
5. KI 38/09 – Radio „Zëri i Sharrit“ protiv Rešenja Vrhovnog suda Republike Kosovo 2194/07;
6. KI 42/09 – Haljilj Karafeta protiv Rešenja Vrhovnog suda Republike Kosovo Rev.262/09 i Železnice Kosova;
7. KI 50/09 – Afrim Hadža protiv Okružnog javnog tužilaštva iz Mitrovice;
8. KI 25/09 – Šefćet Hadžiu protiv Industrije akumulatora „Trepča“;
9. KI 68/09 – Emruš Kastrati protiv Rešenja Vrhovnog suda Republike Kosovo Pkl. 120/08;
Ustavni sud Republike Kosovo je takoñe doneo Odluku da se za Podnesak KI 56/09 – Fadilj Hodža i 59 ostalih protiv Skupštine Opštine Prizren, dopusti produžetak trajanja za zahtevanu privremenu meru na 2 (dva) dodatna meseca, počevši od 30 aprila 2010, ne prejudicirajući krajnju Odluku za podnesak.
Nacrti odluka za navedene podneske i obaveštavanje podnosioca zahteva će biti učinjeno u vremenskim rokovima odreñenim Zakonom o Ustavnom sudu i Poslovnikom o radu Suda.