Obaveštenje za medije

18.03.2010

Predsednik Ustavnog Suda, Prof. Dr. Enver Hasani, primio je danas na službeni sastanak, u prostorijama suda, ambasadora Velike Britanije na Kosovu, g. Andy Sparkes, kao i šefa Kancelarije DFID-a na Kosovu, G. Robert Watt.
Razgovor je fokusiran ne pitanja funkcionisanja pravosudnog sistema, pojave korupcije u pravosuđu, o metodi organizovanja i funkcionisanja Ustavnog suda i donošenje odluka od istog, kao i o drugim pitanjima o vladavini prava i pravne države u našoj zemlji.
Predsednik Hasani je informisao sagovornike o izazovima kojima se suočava Ustavni sud, kao nova institucija u našoj zemlji, isto tako i o činjenici, da su Ustavnom sudu počele da se obraćaju i manjinske zajednice, odnosno srbi, činjenica koja ukazuje da postoji nepristrasnost i profesionalnost u radu Suda.
Predsednik Hasani se takođe zahvalio Britanskoj vladi, Kancelariji DFID-a na stalnoj podršci za jačanje kapaciteta Suda.
Sa druge strane, ambasador Velike Britanije, g. Sparkes, i šef DFID-a, g. Watt, uverili su Predsednika Hasani da će uživati podršku njihovih institucija u stalnoj izgradnji kapaciteta Suda u pravcu što kvalitetnijeg funkcionisanja i u skladu sa misijom Ustavnog suda, kao konačni autoritet Republike Kosovo za tumačenje Ustava.