Poseta u Kasacionom sudu Turske

07.03.2018

Delegacija Ustavnog suda Republike Kosovo, u sastavu: Ivan Čukalović, zamenik predsednika Suda, Altay Suroy, sudija i Sevdail Kastrati, prvi pravni savetnik Suda, boravila je, u utorak, 06. marta 2018. godine, u zvaničnoj poseti u Ankari.

Poseta delegacije Ustavnog suda Kosova realizovana je na poziv Kasacionog suda Turske da prisustvuje proslavi 150. godišnjice osnivanja tog suda.

U okviru planiranih aktivnosti povodom obeležavanja jubilarne godišnjice osnivanja Kasacionog suda Turske, delegacija Ustavnog suda Kosova učestvovala je i na Međunarodnom simpozijumu organizovanom na temu: “Uloga Kasacionog suda u pravosudnom sistemu Turske”.

Tokom boravka u Ankari, zamenika predsednika Čukalovića i sudiju Suroya primio je na posebnom sastanku predsednik Kasacionog suda Turske, g. İsmail Rüştü Cirit.