Obaveštenje u vezi sa javnom sednicom koja će se održati 2. decembra 2020. godine

01.12.2020

Ustavni sud Republike Kosova će održati javnu sednicu saslušanja u sredu, 2. decembra 2020. godine, sa početkom u 10:00 časova, na kojoj će se razmatrati zahtev KO95/20 koji za predmet razmatranja ima: “Ocenu ustavnosti Odluke Skupštine Republike Kosova br. 07/V-15, usvojenu dana 3. juna 2020. godine, u vezi sa izborom Vlade Kosova”.

Zbog okolnosti koje su kreirane kao posledica pandemije COVID-19, sednica saslušanja će biti održana putem vido konferencije (online), preko platforme Zoom.

Sud je preduzeo sve adekvatne mere i u skladu sa uputstvima zdravstvenih institucija za nesmetan rad sudija tokom sednice saslušanja.

Svi mediji kao i druge zainteresovane strane mogu direktno da prate sednicu saslušanja klikom na vezu: http://gjk-ks.org/live-streaming/.