Mladi iz političkih partija na Kosovu posetili Sud

29.09.2022

U okviru programa obuke koji organizuje NVO “Balkanska Grupa”, na temu: “Mladi u politici: Upravljanje i politički sistemi”, Ustavni sud su posetili aktivisti omladinskih foruma političkih partija na Kosovu.

Mlade aktiviste su primile sudije, gđa Selvete Gërxhaliu – Krasniqi i g. Nexhmi Rexhepi, koji su tokom svog izlaganja govorili o ulozi i važnosti Ustavnog suda u pravnom sistemu Republike Kosovo, prvom i aktuelnom sastavu ustavnih sudija, odnosu sa redovnim sudovima i drugim državnim organima u zemlji, kao i o strankama koje su ovlašćene da podnose ustavne žalbe.

Mladi političari su tokom sastanka iskazali svoje interesovanje da se detaljnije informišu o vrstama odluka koje donosi Sud, procesu glasanja i kvorumu koji je neophodan za odlučivanje sudija, prirodi ustavnih zahteva i njihovom broju, kao i o mogućnosti žalbe na odluke Ustavnog suda.