Međunarodni studenti za ljudska prava posetili Sud

20.09.2022

Predsednica Ustavnog suda Republike Kosovo, gđa Gresa Caka – Nimani i sudija Ustavnog suda, gđa Remzije Istrefi – Peci, ugostile su na zajedničkom sastanku grupu međunarodnih studenata Evropskog programa (EMA) za postdiplomske studije u oblasti ljudskih prava i demokratizacije, iz univerzitetskih kampusa u Beču i Veneciji.

Tokom svog izlaganja, predsednica Caka – Nimani i sudija Istrefi – Peci su najpre upoznale studente sa istorijatom Ustava Republike Kosovo i ustavnom obavezom poštovanja Evropske konvencije o ljudskim pravima, ulogom i funkcijom Ustavnog suda u državnom sistemu Republike Kosovo, kao i sa izazovima sa kojima se ovaj sud suočavao do sada u svom radu.

U nastavku sastanka, studenti su izrazili svoje interesovanje da se detaljnije informišu o poštovanju Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima na nivou zemlje, procesu podnošenja individualnih zahteva Sudu, broju zahteva koji podnose pripadnici nevećinskih zajednica i objavljivanju odluka na njihovim jezicima, kao i o poštovanju i izvršenju odluka Suda.