Međunarodna konferencija povodom 10. godišnjice osnivanja Suda

25.10.2019

Povodom obeležavanja 10. sudske godine Ustavnog suda Republike Kosovo, u hotelu “Emerald” u Prištini je u četvrtak, 24. oktobra 2019. godine, održana Međunarodna konferencija na temu: “Osiguravanje vladavine prava i ljudskih prava kroz mehanizme ustavne pravde: Izazovi 21. veka”.

Konferenciju je proglasila otvorenom predsednica Ustavnog suda Kosova, gđa Arta Rama-Hajrizi, koja je u svojoj diskusiji između ostalog rekla da je, “vladavina prava je nesporni preduslov za zaštitu ustavnih vrednosti na kojima je osnovana i izgrađena Republika Kosovo i na kojima se ona mora jačati i razvijati u decenijama koje slede”. Prema rečima predsednice Rama-Hajrizi, “izazovi 21. veka, sa kojima se suočavaju sudovi koji snose odgovornost za konačno uspostavljanje ustavne pravde, izazovi su sa kojima se nisu ranije suočavali i predstavljaju novinu u načinu na koji su ljudska prava povezana sa vladavinom prava”. U nastavku konferencije su sa svojim prezentacijama nastupili: g. Jean-Claude Wiwinius, predsednik Ustavnog suda Luksemburga, prof. dr. Bekim Sejdiu, sudija Ustavnog suda Republike Kosovo, g. Enver Peci, predsednik Vrhovnog suda Republike Kosovo, g. Hilmi Jashari, ombudsman, kao i sudije ustavnih sudova Crne Gore, Republike Češke, Severne Makedonije, Portugala i Turske.