Safet Hoxha

Sudija

Safet Hoxha je imenovan za sudiju Ustavnog suda Republike Kosovo 9. avgusta 2018. godine.

Od 2010. godine do imenovanja na Ustavni sud, sudija Hoxha je bio predsednik Odbora Regulatorne komisije za javne nabavke Republike Kosovo.

U periodu od 2004. godine do 2010. godine radio je kao šef odeljenja za zakonitost u Centralnoj agenciji za javne nabavke na Kosovu, a od 2003. godine do 2004. godine radio je kao nastavnik predmeta „Ustavno pravo“ u srednju školu „Skënder Luarasi“ u Suvoj Reci.

Diplomske studije, sudija Hoxha, završio je 2003. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini, gde je završio i postdiplomske studije u upravno -ustavnom pravcu 2008. godine.

Sudija Hoxha od 2010. godine angažovan je kao predavač predmeta „Ustavno pravo“ i „Upravno pravo“ u Univerzitetu “Ukshin Hoti” u Prizrenu. Neko vreme je bio angažovan u koledžu „AAB“, gde je predavao predmet „Pravo na IT“, kao i u koledžu „Iliria“ u Prištini, gde je predavao predmet „Javne finansije“.

Autor je brojnih naučnih publikacija objavljenih u nekoliko poznatih međunarodnih časopisa i autor je dveju knjiga: „Osnove javnih nabavki“ i „U rebus javnih nabavki“.

Sudija Hoxha je oženjen i ima šestoro dece.