Prof.Dr. Snezhana Botusharova-Doicheva

Sudija

Prof.Dr. Snezhana Botusharova-Doicheva je sudija Ustavnog suda Republike Kosovo.

Ona je i gostujuči profesor na predmetu ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava Univerziteta u Rigi u Letoniji.

Pre imenovanja za sudiju Ustavnog suda, od 2008. godine bila je međunarodni sudija u Komori za ratne zločine suda Bosne i Hercegovine i član UNMIK-ovog Savetodavnog veća za ljudska prava. U periodu 1998-2008, sudija Botusharova je bila sudija u Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu, gde je bila i zamenik predsednika Pete sekcije ovog Suda.

U periodu 1994-1998, bila je ambasador Republike Bugarske u SAD-u. Sudija Botusharova je bila i poslanik Velike nacionalne skupštine i jedan od autora novog Ustava Bugarske. Ona je bila izabrana za poslanika za još jedan mandat, kada je jedno vreme bila i zamenik predsedavajućeg i vršilac dužnosti Predsednika Skupštine. Kao poslanik u Skupštine, sudija Botusharova je učestvovala u različitim aktivnostima na pripremi zakonskog osnova za tranziciju Bugarske ka demokratiji i vladavini prava.

U periodu 1991-1994, sudija Botusharova je bila član Evropske komisije Saveta Evrope za pravnu demokratiju (Venecijanska komisija), i u tom svojstvu je pripremila različita pravna tumačenja nacrta Ustava Ukrajine, Ruske Federacije i Moldavije.

Pre toga, bila je advokat u Sofiji gde je kasnije počela da predaje kao profesorica ustavnog prava na Univerzitetu „Sv. Kliment Ohridski“, „Novom Univerzitetu Sofije“ i Univerzitetu „Neofit Rilski“ u Blagoevgradu. Ona je i član Međunarodne asocijacije žena sudija i Međunarodne asocijacije ustavnog prava.

Sudija Botusharova je autor različitih članaka iz oblasti ustavnog prava i drugih pitanja ljudskih prava.

Studije prava i postdiplomske studije završila je na Univerzitetu Sv. Kliment Ohridski u Sofiji, a doktorske studije na Državnom univerzitetu Lomonosov u Moskvi.